logotip i web trgovina, woocommerce

Godina: 2022
Projekt: cutom web dizajn, WordPress, SEO, Google Search Console, Google My Bussines, Google Analytics
Zahtjevnost: 8/10
Info: izrada i dizajn logotipa te web stranice i web trgovine za OPG iz Tribunja koji prodaje sirupe za kašalj od trputca i smreke. Odrađen je editorial i fotografiranje, postavljen je orginalan dizajn sa orginalnim fotografijama, redizajniran je postojeći logotip, postavljena je web trgovina i napravljen SEO za ključne riječi kako bi stranica bila rankirana s obzirom na veliku konkurenciju iz farmaceutske branše te ista postiže vrhunske rezultate.